ȘANTIERUL BISERICII CU HRAMUL ”SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL” ŞI "SF. M.MC. DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR" PDF Imprimare Email
 • Obținerea în octombrie 2008 a unui nou teren de 1390m2 în perimetrul parcării Poliției de Frontieră, la piciorul Podului Golescu

 • Finalizarea proiectului arhitectonic de construcție de către arh. Florin Anițaș de la S.C. Proarh SRL

 • Sfințirea locului de biserică în 8 noiembrie 2008, de sărbătoarea ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” de către P. S. Justinian Chira, episcopul Maramureșului și Sătmarului

 • Obținerea Autorizației de Construire nr.986 din 12 decembrie 2008

 • Licitarea lucrărilor de construcție, licitația fiind câștigată de către S.C. Vonhaz SRL în 18 ianuarie 2009

 • Ianuarie 2009 - împrejmuirea locului viitoarei biserici

 • Mutarea în august-octombrie 2010 a conductei-magistrale

 • Începutul lucrărilor de săpare a fundațiilor în octombrie-decembrie 2010

 • Turnarea tălpilor fundației în ianuarie 2011 -  Din păcate, pe tot parcursul acestui an am încercat să ne achităm datoria de mai bine de 1,3 miliarde lei vechi, dar nu am reușit. Așa că nu s-a mai putut pune problema terminării turnării fundațiilor, cu toate că am făcut încercări disperate în acest sens. Chiar dacă ni s-au promis din partea unor politicieni ajutor financiar, aceste promisiuni s-au dovedit a fi, ca de obicei, vorbe goale. Noi dorim să le mai aducem încă odată aminte, că nu din voința noastră am părăsit catedrala ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” ridicată de părinții și bunicii noștri, ci am fost scoși afară forțat, cu ajutorul mascaților, în urma aplicării unei sentințe judecătorești nedrepte, născută la comandă politică. În consecință, statul ar fi dator să suporte întreaga cheltuială a construcției, pentru că s-a amestecat în probleme interconfesionale care nu sunt de competența lui.

 • Nădăjduim ca în anul 2012 să reușim achitarea datoriei, urmând ca în celălalt an să continuăm, dacă ne ajută Dumnezeu, construcția propriu-zisă!
 • Ajungându-se în impas cu privire la construire bisericii și în urma transferului Pr. Florin Orășteanu s-a ajuns la evaluarea situației și la concluziile legate de situație în luna august 2014. În urma solicitării unor oferte de preț pentru continuarea lucrărilor la demisol oferta de 100.000,00- EURO fiind inacceptabilă din cauza lipsei resurselor financiare. Mai mult decât atât, autorizația emisă de primărie a expirat în decembrie 2013, fiind eliberată doar pentru 5 ani (!!!) eventuala decizie de continuare a lucrărilor presupunând reautorizarea întrucât și termenul legal în care se putea solicita prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire a expirat. S-au început discuțiile pentru identificarea soluțiilor pe care trebuie să le avem în vedere pentru ridicarea bisericii și în urma solicităţilor şi a propunerilor venite din partea credincioșilor și a discuțiilor avute în consiliul parohial s-a ajuns la concluzia că cea mai potrivită a se construi ar fi o biserică de lemn.
 • La data de 30 martie 2015 a fost depusă la primărie cererea nr. 15845/30.03.2015 pentru eliberare certificat de urbanism în vederea elaborării PUD-ului pentru o biserică tradiţională de lemn.
 • În data de 27.04.2015 Primăria Satu Mare a eliberat certificatul de urbanism nr. 296 pentru elaborare PUD.
 • La data de 12.08.2015 a fost depusă la primărie solicitarea de consultare publică cu privire la EDIFICARE BISERICA ORTODOXĂ CAP POD GOLESCU având ca termen de depunere a eventualelor reclamaţii data de 31.08.2015 când va avea loc şedinţa publică de discutare a PUD-ului propus.
 • La data de 31 august 2015, ora 12,00 a avut loc ședința publică pentru discutarea eventualelor reclamații depuse în cazul propunerii de EDIFICARE A BISERICII ORTODOXE CAP POD GOLESCU dar pentru că nu au existat reclamații, au fost oferite de către domnul arhitect ing. Ciprian Belean câteva informații tehnice ziariștilor prezenți, fiind anunțată de către reprezentanții Primăriei intrarea în următoarea etapă, și anume aceea de depunere a avizelor necesare.
 • Miercuri, 14 octombrie 2015, de la ora 9,00, la Primăria Satu Mare a avut loc ședința comisiei tehnice a arhitecților care au dat aviz favorabil PUD-ului propus pentru construirea viitoarei biserici.
 • Joi, 29 octombrie 2015, ora 14,00, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare a avut loc ședința ordinară lunară, ocazie cu care a fost votată propunerea de PUD pentru EDIFICAREA BISERICII ORTODOXE DE LA CAP POD GOLESCU și a fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 29.10.2015
 • Luni, 16.11.2015 s-a înmânat un exemplar din hotărârea Consiliului Local și a fost depusă cererea pentru eliberarea Certificatului de urbanism pentru Edificarea Bisericii Ortodoxe Satu Mare, Cap Pod Golescu, str. Martirilor Deportați FN
 • Rezultatul depunerii acestei solicitări a fost eliberarea certificatului de urbanism nr. 1008 din data de 26.11.2015
 • La data de 26.07.2016 au fost întrunite toate condițiile de depunere a proiectului pentru autorizare la Primăria Satu Mare odată cu îndeplinirea condițiilor prevăzute în certificatul de urbanism
 • Miercuri, 27.07.2016 a fost depusă documentația pentru autorizare primind numărul de înregistrare 32554/27.07.2016 intrând în procedura legală de verificare și apoi de autorizare a construirii bisericii ortodoxe Sf. Arhangheli Mihail și Gavril
 • Până la momentul mult așteptat al primirii autorizației de construcție am făcut demersurile pentru branșamentele la rețelele de gaze naturale și energie electrică care au și fost realizate
 • Încununarea acestor eforturi s-a concretizat la data de 24.08.2016 odată cu eliberarea autorizației de construcție nr. 476/24.08.2016
 • Marți, 13 septembrie 2016, angajații firmei S.C. Euras S.R.L. au demarat lucrările de amenajare a terenului și pregătire pentru egalizarea suprafețelor, operațiune care s-a desfășurat la data de 20 septembrie 2016 urmând legarea fierului și turnarea radierului care va deveni la modul propriu „talpa bisericii”
 

Evanghelia Zilei

 

Icoana zilei

Sinaxarul zilei